Badvatten-

kvalité

Badvattenkvalité

Badvattenkvalité

Många av oss tycker om att bada. Det är bra att bada och det ger många positiva hälsoeffekter för människor i alla åldrar. Vad vi kanske inte tänker på är hur badvattnet och dess kvalité påverkas av oss.

Vattenprover av naturbad

Inom EU ska större badplatser registreras som EU-bad.
På dessa badplatser kontrolleras badvattnet regelbundet enligt vissa regler.
Skyltar som visar kvaliteten på badvattnet ska finnas på alla EU-bad.

I Sverige ska de badplatser som har mer än 200 badande per dag under badsäsongen registreras som EU-bad. Kommunerna ska rapportera provtagningsresultat för EU-bad till Havs- och vattenmyndigheten. Kommuner kan även frivilligt registrera och kontrollera övriga bad enligt reglerna. Detta innebär att många övriga bad också får en klassificering av badvattenkvaliteten.

Provtagningsresultaten visas på dessa badplatser här på Bad i Uppsala i tabeller med data hämtad från Havs- och vattenmyndigheten där du kan läsa mer om badvattenkvalitet.
Baserat på detta skrivs det också ut om det är badvänliga förhållanden.

Varje vattenprov får en bedömning efter att halten bakterier E. coli och intestinala enterokocker i vattnet analyserats.

Tjänligt vatten betyder att halten av bakterierna är låg nog för att inte innebära en hälsorisk.

Tjänligt med anmärkning betyder att halten bakterier i provet är något förhöjt, att bada i vattnet bedöms fortfarande inte utgöra någon hälsorisk. Men kommunen bör följa upp varför halten är förhöjd.

Otjänligt vatten betyder att någon eller båda bakterierna finns i höga halter i badvattnet, vilket är ett tecken på att det skett en förorening av något slag. Då finns också en risk att det förekommer andra mikroorganismer i vattnet som du som badande kan bli sjuk av om du sväljer vattnet.

Om bassänghygien och varför det är viktigt

Det som påverkar bassängvattnets kvalité mest är de mikroorganismer som varje individ tillför badvattnet. Då badbesökare inte tvättar sig innan bad eller använder underkläder under badkläderna blir det svårt att hålla den vattenkvalitén som eftersträvas.

För att ta hand om alla bakterierna i vattnet tillsätts klor som desinfektionsmedel. Ju mer smuts som tillförs vattnet, ju mer klor behöver tillsättas. När kloret reagerar med kväve (som kommer från bl.a. urin och svett från de badande) bildas en gas som heter trikloramin. Trikloramin är en gas som kan leda till röda ögon, irriterade luftvägarna, hudproblem och astma. Personer som vistas mycket i badhus, badhuspersonal och även barn kan få stora besvär av trikloramin. Det är alltså inte bra om det luktar mycket klor i simhallen.

Vad kan du som badbesökare göra för att förbättra vattenkvalitén?

Genom att endast använda badkläder och tvätta sig noggrant överallt, bidrar du till en förbättrad vattenkvalité. Dessutom slipper du den klorlukt på kroppen efter bad som faktiskt beror på att man inte var tillräckligt ren innan man gick i bassängen. 
Ju renare du är innan bad desto fräschare hålls badvattnet och en mindre mängd klor behöver tillsättas. Bra för dig och bra för miljön!

Innan du går in till bassängen:

 • Duscha och tvätta hela kroppen noggrant utan badkläder, gäller även små barn och blöjbarn.
 • Skölj ur håret ordentligt.
 • Avlägsna allt smink, klocka och smycken.
 • Använd rena badkläder.
 • Använd inte underkläder eller bomullskläder.
 • Fäst upp håret om du har långt hår.
 • Tvätta fötterna innan du går in i badanläggningen om du endast ska stå på kanten.
 • Har du varit magsjuk, vänta minst en vecka med att bada i bassäng, särskilt när det gäller barn
 • Använd en badbyxa på små barn som sitter åt runt ben och mage.
 • Byt inte blöjor vid bassängkanten, tvätta aldrig av barnet i bassängvattnet.
 • Gör ”toalettavbrott” då och då om barnet badar länge.
 • Om ”olyckan” är framme, kontakta personal genast som då kan stänga för rengöring.